Crear uno personalizado Súhlas vlastníka so zápisom sídla do obchodného registra na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrucciones

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla do obchodného registra

Kto vlastní danú nehnuteľnosť alebo jej časť?

Zadajte vlastníka podľa údajov z katastra nehnuteľností.

Añadir comentario
Cancelar
Meno:
Añadir comentario
Cancelar
Dátum narodenia:
Añadir comentario
Cancelar
Rodné číslo:
Añadir comentario
Cancelar
Trvalý pobyt:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
týmto ako vlastník
nachádzajúcej sa na adrese
- stavba so súpisným číslom , popis stavby
, druh stavby
, postavená na parcele KN C číslo
, o výmere
, zapísaná na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
, dávam súhlas so zápisom vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti
do obchodného registra.
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
______________________________
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.