Crear uno personalizado Vyhlásenie správcu vkladu na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrucciones

Spoločník, ktorý spláca vklad je
Añadir comentario
Cancelar

Vyhlásenie správcu vkladu

Añadir comentario
Cancelar
Podpísaný
, narodený
, rodné číslo
, trvalý pobyt
, ako osoba poverená správou vkladov v zmysle
, spoločnosti
, so sídlom
(ďalej len „Spoločnosť“), týmto podľa § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka
Añadir comentario
Cancelar
vyhlasujem, že
Añadir comentario
Cancelar
spoločník
, rodné číslo
,narodený
, trvalý pobyt
splatil svoj peňažný vklad do základného imania Spoločnosti vo výške
+ slovami
, čím došlo k splateniu jeho vkladu v rozsahu
%, pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.
Añadir comentario
Cancelar
V dôsledku splatenia vkladu došlo k splateniu základného imania Spoločnosti v sume
+ slovami
, t. j. v rozsahu
%. Správca vkladu sa zaväzuje, že po vzniku spoločnosti odovzdá vklady Spoločnosti.
Añadir comentario
Cancelar
V ________________________, dňa
Añadir comentario
Cancelar
_____ - správca vkladu
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.