Create a Customized Mzdový výměr na míru

This template was prepared by: JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instructions

  • Jednostranné stanovení výše mzdy zaměstnanci od zaměstnavatele.
  • Používejte pouze v souvislosti s Pracovní smlouvou, pokud jste si to v ní ujednali.
  • Zaměstnavatel může kdykoliv změnit výši mzdy zaměstnanci tím, že mu předá nový mzdový výměr.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Mzdový výměr

Zaměstnavatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
IČO:
Add Comment
Cancel
Místo podnikání:
Add Comment
Cancel
vydává pro
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
následující mzdový výměr:
Add Comment
Cancel
Zaměstnanci náleží za vykonanou práci pro Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy uzavřené mezi Zaměstnavatelem a Zaměstnancem dne
hrubá mzda ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Tento mzdový výměr nabývá účinnosti
.
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
Převzetí mzdového výměru
Add Comment
Cancel
Tento mzdový výměr byl doručen (předán) dne
.
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
___________________________
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.